Büyük Baskı Merkezi

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Büyük Baskı Merkezi’nde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamalar, çalışma ve üretim süreçlerinin vazgeçilmez birer unsuru olarak kabul edilmektedir.

Bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla tüm operasyon alanlarında risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesi için önlemler alınmaktadır. Olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanım gözden geçirilmekte ve ilgili tüm periyodik test ve ölçümler zamanında yapılmaktadır.

BBM İlkeleri

  • Sıfır kaza prensibini benimseyerek yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarının öngördüğü standartlara uyum

  • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak olası tehlikelerin öngörülmesi ve süreçleri sürekli iyileştirmek

  • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek

  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tespit edilen kaynak ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz olarak gidermek

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla ilgili yıllık eğitimler, her yıl yenilenmekte ve bu sayede sürekli iyileşme, gelişme ve çalışanlarda bireysel bilinçlenme sağlanmaktadır.

Ayrıca işe yeni başlayacak çalışanlara işbaşı eğitimleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de verilmektedir. Çalışanlara görev niteliğine göre, iş elbisesi ve diğer kişisel koruyucu donanımlar temin edilmekte, çalışanların kapsamlı sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır.