Büyük Baskı Merkezi

ÇEVRE POLİTİKASI

Büyük Baskı Merkezi doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir gelecek bırakma bilinci ile çalışmaktadır.

İş süreçlerini yapılandırırken çevreyle dost uygulamalarla ve gerekli önlemlerle sürdürülebilir bir gelecek kurmak için tüm şirket çalışanlarının ve işbirliği içinde bulunulan tüm paydaşların çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler olmasına dikkat eder.

Çevre Politikasını Oluşturan Temel İlkeler:

  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak.Yürürlükteki ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartların çevre boyutlarıyla ilgili yükümlülüklerine uymak,

  • Mal ve hizmet alınan tedarikçilerle, kalite, çevre duyarlılığı ve iş güvenliğini sağlayacak iş birliği ve güven temelinde çalışarak maliyetleri düşürmek, verimliliği ve uzun vadeli kârlılığı artırmak,

  • Tüm faaliyetleri sistematik ve düzenli bir biçimde değerlendirerek sürekli daha iyiye ve doğruya yönelmek.