Büyük Baskı Merkezi, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında;
 

  • Yasal yükümlülüklere, yürürlükteki çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına ve üyesi olduğu diğer kuruluşların şartlarına uyacağını,
  • İş güvenliği ve çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek ve doğal kaynakların tüketiminde israfı önleyerek, bütün faaliyetlerinde sürekli iyileşme ve gelişmeyi temel prensip olarak benimsediğini,
  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarının önlemek için gerekli her türlü tedbiri alacağını,
  • Tüm personeline, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayacağını,
  • Personelin, yürüttükleri faaliyetlerin potansiyel etkilerini kavramalarını ve olası olumsuz etkileri azaltmalarını sağlamak amacıyla tüm seviye ve kademelerdeki çalışanlara sürekli olarak eğitimler vereceğini/destekleyeceğini,
  • Acil durumlara karşı etkin önleme, hazırlıklı olma ve müdahale sistemlerini kuracağını ve uygulayacağını,
  • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağını,
  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri uygulanırken, işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate alacağını,
  • Bu politikanın bütün personeline, kamuoyuna, kamu kurum ve kuruluşlarına, satıcı firmalara ve müşterilerine açık olacağını,

taahhüt etmektedir.

İş Güvenliği İlkeleri